LANGERHUIZE IS POWERED BY KRAGTWIJK

Privacybeleid

Voor Kragtwijk Catering staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect
Ook Kragtwijk Catering is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. Kragtwijk Catering onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

Gegevensgebruik
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Kragtwijk Catering om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Kragtwijk Catering, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Kragtwijk Catering afdeling Marketing & Communicatie.

Zorgvuldigheid
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Kragtwijk Catering zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Kragtwijk Catering jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Toestemming
Kragtwijk Catering verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen.

Inzage
U heeft de mogelijkheid om aan (het betreffende onderdeel van) Kragtwijk Catering te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Kragtwijk Catering.

Bewaartermijn
Kragtwijk Catering bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Neem contact met ons op